Hoekenwerk

Nu ik al een poosje aan het invallen ben bij een kleutergroep, kan ik me weer helemaal uitleven met de kinderen op het gebied van hoekenwerk.

Samen werken aan en met een thema en daar natuurlijk een hoek bij inrichten waar ze volledig met spel kunnen bezig zijn. Hoekenwerk is zo belangrijk. Kinderen kunnen zich helemaal inleven en de doelen die je met kleuters wilt bereiken kunnen een belangrijke plek hebben in zo'n speelhoek. Een rijke leeromgeving zet kleuters aan tot handelen, ontdekken en samenwerken. Het is een voorwaarde om de kinderen betrokken te maken bij een thema, want in de hoeken spelen ze de 'echte wereld' uit. De inrichting van je lokaal met steeds wisselende aantrekkelijke hoeken, daagt de kinderen uit tot spel. 

Op mijn invalschool hebben we afgelopen weken gewerkt over het Theater. Samen met de kinderen hebben we bedacht wat er in een theater hoort, wat heb je nodig om in een theater te kunnen optreden. In tweetallen zijn ze gaan tekenen, wat ze nodig hebben en vervolgens hebben we er een lijst van gemaakt. Thuis zijn de kinderen op zoek gegaan naar de spulletjes en wat er niet was heb ik aangevuld. Samen zijn we gaan inrichten en daarna hebben we het theater 'officieel' geopend door het lint door te knippen...het spel kon beginnen.

Genoten heb ik van alle optredens! Het thema loopt op zijn eind en we sluiten het af met een groots optreden in de groep. Iedereen mag een klein toneelstukje opvoeren op het podium. Als dit niet 'spelend' leren is....