Schooljaar 2019 - 2020

Zijn jullie al bezig met de groepsindeling voor het komend schooljaar? Altijd weer een hele puzzel. Want...wie gaat er weg, wie krijgt er een andere groep? 

Ben je een startende leerkracht of is de formatie zo ingericht dat je voor de eerste keer een kleutergroep gaat begeleiden, dan komt er veel op je af. Niet alleen het inrichten van je lokaal, maar ook de organisatie bij kleuters is anders dan bij een middenbouw -of bovenbouwgroep.

De kleuters en hun leerkrachten verdienen een goede start.

Ik kan je de eerste periode goede tips geven, even meekijken in je organisatie. Of uitgaande van jouw hulpvraag, kunnen we samen aan de slag om een solide start neer te zetten. 

Neem vrijblijvend contact met mij op om te kijken waar ik pro-actief wat voor jullie kan betekenen.